Sáng 19/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị thành phố năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Giao duc ly luan chinh tri gan lien voi thuc tien - Anh 1

Trưởng phòng Giáo dục Lý luận Chính trị - Lịch sử Đảng Phạm Ngọc trình bày dự thảo báo cáo tổng kết tại hội nghị.

Năm 2016 là năm đầu tiên Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, với những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục lý luận cùng hệ thống tuyên giáo của Thành phố đã nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh hoạt động trên cả 3 lĩnh vực công tác: Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức khối Đảng, Nhà nước và đoàn thể; tổ chức nghiên cứu, quán triệt gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong năm 2016, các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã mở được 2.146 lớp với hơn 350.000 lượt học viên thuộc các khối: Khối Đảng, khối Đoàn thể, khối Nhà nước, báo cáo viên, bồi dưỡng chuyên đề, đào tạo Sơ cấp Lý luận chính trị. Qua khảo sát, công tác bồi dưỡng - đào tạo được các đơn vị triển khai bài bản, khoa học; chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao; nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch và các kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Thành phố được các đơn vị nêu cụ thể...

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh năm 2017 là năm bản lề với nhiều sự kiện chính trị - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; 30 năm ngày UNESCO ghi nhận và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại"; kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Mặt khác, yêu cầu chuẩn hóa và không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị các cấp ngày càng lớn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi công tác lý luận chính trị của Đảng bộ Thành phố tiếp tục có bước đổi mới thiết thực hơn nữa, tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ chính là công tác bồi dưỡng - đào tạo; công tác triển khai nghị quyết; triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Mai Chi