Giáo dục tư tưởng đi đôi với huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

Gốc
(HNM) - Được giao nhiệm vụ quản lý vùng trời Tây Bắc của Tổ quốc và Thủ đô Hà Nội, những năm qua Trung đoàn Ra đa 293 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là một trong những lá cờ đầu trong xây dựng, tổ chức, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Sư đoàn Phòng không Hà Nội.

Chúng tôi có mặt tại Trạm ra đa 26 (Trung đoàn Ra đa 293) đúng lúc Trạm trưởng, Thiếu tá Phạm Xuân Trường đi kiểm tra công tác SSCĐ của đơn vị. Các trắc thủ đang tập trung cao độ để nhận thông tin từ đài ra đa nhằm phát hiện các phương tiện bay đang hoạt động, báo về sở chỉ huy các cấp. Không khí kíp trực căng thẳng, nghiêm túc như bước vào một trận đánh thực sự. Thiếu tá Phạm Xuân Trường cho biết: "Công tác luyện tập kíp chiến đấu đài ra đa để phát hiện mục tiêu trên ba tầng không theo cấp độ thấp - trung - cao được đơn vị đặc biệt chú trọng. Để làm được điều đó, trong huấn luyện chúng tôi chú trọng vào khâu kỹ thuật, nâng cao trình độ theo từng thời điểm và luôn giáo dục tư tưởng cho bộ đội SSCĐ khi có lệnh".

Trung đoàn Ra đa 293 nâng cao hiệu quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Ra đa là lực lượng nòng cốt quản lý vùng trời, nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi những chiến sĩ ra đa phải phát hiện nhanh, đúng, đủ, chính xác và thông báo kịp thời cho các lực lượng. Để cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện thuần thục, công tác huấn luyện được chỉ huy đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong những năm qua, Trung đoàn Ra đa 293 đã tăng cường tổ chức huấn luyện, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ. Nhiều năm, đơn vị được Quân chủng Phòng không - Không quân công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi với tỷ lệ cán bộ có kết quả huấn luyện đạt khá giỏi trên 98%, sĩ quan, chiến sĩ đạt khá giỏi chiếm trên 85%. Trung đoàn đều đạt kết quả tốt trong các đợt hội thao của Sư đoàn Phòng không Hà Nội. Ngoài ra, chỉ huy đơn vị còn thường xuyên rút kinh nghiệm huấn luyện hàng quý, hàng năm nhằm nâng cao chất lượng toàn diện cho bộ đội. Từ việc chú trọng lấy thực hành làm chính trong công tác huấn luyện mà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 293 đã nâng cao được năng lực sử dụng, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang thiết bị. Thượng tá Đinh Tiến Dũng, Trung đoàn trưởng cho biết: "Phương châm huấn luyện của đơn vị là cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, huấn luyện kíp chiến đấu, kỹ năng phát hiện, nhận dạng, thông báo chính xác các phương tiện bay, nhất là phương tiện bay lạ".

Công tác huấn luyện SSCĐ trong giai đoạn hiện nay đang đặt ra cho người lính ra đa những yêu cầu mới cao hơn. Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện song song với công tác huấn luyện nâng cao trình độ quản lý vùng trời Việt Nam để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Điều đó giúp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 293 luôn quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Sư đoàn Phòng không Hà Nội nói riêng, Quân chủng Phòng không - Không quân nói chung chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tin nóng

Tin mới