Chúng ta cùng chung sống với môi trường. Không khí ô nhiễm lan truyền bệnh tật. Rác thải ô uế là nguồn sinh bệnh. Lao động và giao thông không an toàn, nước ăn nhiễm khuẩn, thực phẩm mất vệ sinh, thuốc lá, rượu mạnh... đều tác hại đến sức khỏe - vốn quý nhất của mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Mỗi người chúng ta phải biết cách tự bảo vệ, tự chăm sóc và rèn luyện nâng cao sức khỏe, đồng thời tích cực tham gia các phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Toàn dân đoàn kết thi đua xây dựng “Làng Văn hóa - Sức khỏe” phấn đấu cho “năm 2010, 80% số thôn, bản làng và khu dân cư đạt các tiêu chí về sức khỏe trong phong trào “Làng Văn hóa - Sức khỏe” (Quyết định 243/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) chào mừng đại lễ “Một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội”. Gia đình - nơi giáo dục - chăm sóc sức khỏe con người từ thuở thai nhi cho đến bạc đầu - lại đang gặp lắm nạn: nạn nghèo khó, nạn kém hiểu biết về giáo dục và chăm sóc thai nhi, giáo dục và chăm sóc trẻ em, nạn phá thai, nạn ly hôn, nạn dịch bệnh và nạn tệ nạn xã hội luôn rập rình thâm nhập vào gia đình... Cần thiết thực trang bị cho gia đình hiểu biết và kỹ năng giáo dục - chăm sóc cho thai nhi, trẻ em và người lớn, giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo có những điều kiện cần thiết cho con em được chăm sóc, học hành. Cần gắn kết giáo dục với chăm sóc sức khỏe. Việc học nặng nề, quá tải trong những điều kiện cơ sở vật chất thiết bị thiếu thốn đã dẫn đến những con số thống kê ảm đạm các bệnh học đường như cận thị, cong vẹo cột sống, tâm thần, trẻ lùn còi, lùn béo..., đang báo động về sức khỏe và chiều cao của con người và giống nòi! Sự gắn kết đó phải bắt đầu từ gia đình: xây dựng “Gia đình Hiếu học - khỏe mạnh”, “Thành viên khỏe mạnh” theo các tiêu chí: Biết cách tự chăm sóc, rèn luyện nâng cao sức khỏe. Tích cực tham gia các phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng chống bệnh dịch và các tệ nạn xã hội. Có khỏe mới có thể học tốt, làm tốt, sống tốt. Có khỏe, có học hay mới có khả năng làm giỏi, làm sáng tạo, mới có thể sống đạo đức, văn minh. Sức khỏe phải là tiêu chí số một trong các tiêu chí đào tạo con người phát triển toàn diện. Trong thực trạng sức khỏe và chiều cao của con người Việt Nam hiện nay, cần đào tạo ra những “con người cao khỏe biết cách tự chăm sóc rèn luyện nâng cao sức khỏe và chiều cao”. Và con người Việt Nam hiện đại là một con người cao, khỏe, tự học hay, làm sáng tạo, sông văn minh. Vũ Oanh (Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam)