Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giáo dục Việt Nam tiếp tục đổi mới và khẩn trương chuẩn bị cho tầm nhìn 2020

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Chúng tôi xin giới thiệu bài viết đánh giá về tình hình giáo dục Việt Nam năm 2008 cũng như tầm nhìn phát triển 2010 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=138328&sub=74&top=41