Giáo hoàng Benedict XVI kỷ niệm 400 năm ngày sinh của Galileo bằng việc quan sát bầu trời bằng kính thiên văn.