Đây là cơ hội để giới doanh nhân thành phố gặp gỡ kiều bào tại thành phố Viêng Chăn và vùng Đông Bắc Thái Lan nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa...

Từ ngày 12 - 15/11, Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM sẽ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức sự kiện “Gặp gỡ doanh nhân TP HCM với doanh nhân kiều bào tại Viêng Chăn - Lào và các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan”.

Theo Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố, đây là cơ hội để giới doanh nhân thành phố gặp gỡ kiều bào tại thành phố Viêng Chăn và vùng Đông Bắc Thái Lan nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; góp phần mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa...