(Zing) - Buổi giao lưu trực tuyến của Chinh Đồ đã thu hút hơn 80.000 lượt theo dõi với hàng trăm câu hỏi được đặt ra.