Giao lưu trực tuyến 'Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ'

Gốc
Trong buổi sáng 11.3, các vị khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến đã trả lời rất nhiều câu hỏi bàn luận về vấn đề làm sao để ngành tôm đạt được mục tiêu 10 tỷ USD, những nút thắt nào cần được tháo gỡ...

Năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu tôm sang 90 thị trường, đạt kim ngạch trên 3,15 tỷ USD, tăng 6,7% so với năm 2015. Trong đó, tôm thẻ chân trắng chiếm 62,1%, tôm sú chiếm gần 29,5%, tôm biển khác chiếm 8,3%.

Mới đây tại Hội nghị phát triển ngành tôm, Thủ tướng giao mục tiêu ngành tôm xuất khẩu đạt thậm chí vượt 10 tỷ USD vào năm 2025, đóng góp 10% vào giá trị GDP và Việt Nam là “công xưởng tôm” của thế giới.

Đủ để thấy, tiềm năng phát triển con tôm không chỉ là xuất khẩu 3 tỷ USD, 700.000 ha nuôi tôm như hiện nay mà còn cao hơn nhiều.

Làm sao để ngành tôm đạt được mục tiêu trên, những nút thắt nào cần được tháo gỡ. Với lý do đó, sáng nay (11.3), Dân Việt tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến: “Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ” với các vị khách mời:

- Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

- Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh (Sóc Trăng)

Ngay bây giờ, các khách mời sẽ trả lời câu hỏi của bạn đọc gửi tới.

10h25

Về vấn đề mật độ, ông Lê Văn Quang bổ sung thêm:

Theo tôi, nuôi tôm mật độ thấp mà đạt được sản lượng cao thì sẽ giải quyết được vấn đề. Hiện tại, nuôi tôm rừng người ta cũng chỉ thả 10 – 12, nhưng tỉ lệ thành công nuôi tôm rừng chỉ 0,2%, còn tôm quảng canh chỉ 0,5%, còn lại là chết hết.

Nếu tăng lên tỉ lệ 80% thì sản lượng tăng bao nhiêu? Cũng thả 10 – 15 con nhưng có nơi chỉ thu vài chục kg còn có nơi thu đến vài trăm kg, vài tấn. Chỉ cần, đưa tỉ lệ thành công nuôi tôm lên 70 – 80% thì sẽ giải quyết được vấn đề sản lượng.

Nuôi công nghiệp và nuôi tôm công nghệ cao cũng là mô hình tốt nhưng chỉ áp dụng cho đại gia và siêu đại gia. Mà siêu đại gia thì VN có bao nhiêu người?

Cả VN chưa có được 10 người làm được, còn lại, hàng triệu người khác đang nuôi tôm không thể áp dụng được mô hình này. Bài giải của Minh Phú là nuôi mật độ thấp, vừa sức tải, nuôi tôm kháng bệnh.

10h25

Về vấn đề mật độ, ông Lê Văn Quang bổ sung thêm:

Theo tôi, nuôi tôm mật độ thấp mà đạt được sản lượng cao thì sẽ giải quyết được vấn đề. Hiện tại, nuôi tôm rừng người ta cũng chỉ thả 10 – 12, nhưng tỉ lệ thành công nuôi tôm rừng chỉ 0,2%, còn tôm quảng canh chỉ 0,5%, còn lại là chết hết.

Nếu tăng lên tỉ lệ 80% thì sản lượng tăng bao nhiêu? Cũng thả 10 – 15 con nhưng có nơi chỉ thu vài chục kg còn có nơi thu đến vài trăm kg, vài tấn. Chỉ cần, đưa tỉ lệ thành công nuôi tôm lên 70 – 80% thì sẽ giải quyết được vấn đề sản lượng.

Nuôi công nghiệp và nuôi tôm công nghệ cao cũng là mô hình tốt nhưng chỉ áp dụng cho đại gia và siêu đại gia. Mà siêu đại gia thì VN có bao nhiêu người?

Cả VN chưa có được 10 người làm được, còn lại, hàng triệu người khác đang nuôi tôm không thể áp dụng được mô hình này. Bài giải của Minh Phú là nuôi mật độ thấp, vừa sức tải, nuôi tôm kháng bệnh.

10h25

Về vấn đề mật độ, ông Lê Văn Quang bổ sung thêm:

Theo tôi, nuôi tôm mật độ thấp mà đạt được sản lượng cao thì sẽ giải quyết được vấn đề. Hiện tại, nuôi tôm rừng người ta cũng chỉ thả 10 – 12, nhưng tỉ lệ thành công nuôi tôm rừng chỉ 0,2%, còn tôm quảng canh chỉ 0,5%, còn lại là chết hết.

Nếu tăng lên tỉ lệ 80% thì sản lượng tăng bao nhiêu? Cũng thả 10 – 15 con nhưng có nơi chỉ thu vài chục kg còn có nơi thu đến vài trăm kg, vài tấn. Chỉ cần, đưa tỉ lệ thành công nuôi tôm lên 70 – 80% thì sẽ giải quyết được vấn đề sản lượng.

Nuôi công nghiệp và nuôi tôm công nghệ cao cũng là mô hình tốt nhưng chỉ áp dụng cho đại gia và siêu đại gia. Mà siêu đại gia thì VN có bao nhiêu người?

Cả VN chưa có được 10 người làm được, còn lại, hàng triệu người khác đang nuôi tôm không thể áp dụng được mô hình này. Bài giải của Minh Phú là nuôi mật độ thấp, vừa sức tải, nuôi tôm kháng bệnh.

10h25

Về vấn đề mật độ, ông Lê Văn Quang bổ sung thêm:

Theo tôi, nuôi tôm mật độ thấp mà đạt được sản lượng cao thì sẽ giải quyết được vấn đề. Hiện tại, nuôi tôm rừng người ta cũng chỉ thả 10 – 12, nhưng tỉ lệ thành công nuôi tôm rừng chỉ 0,2%, còn tôm quảng canh chỉ 0,5%, còn lại là chết hết.

Nếu tăng lên tỉ lệ 80% thì sản lượng tăng bao nhiêu? Cũng thả 10 – 15 con nhưng có nơi chỉ thu vài chục kg còn có nơi thu đến vài trăm kg, vài tấn. Chỉ cần, đưa tỉ lệ thành công nuôi tôm lên 70 – 80% thì sẽ giải quyết được vấn đề sản lượng.

Nuôi công nghiệp và nuôi tôm công nghệ cao cũng là mô hình tốt nhưng chỉ áp dụng cho đại gia và siêu đại gia. Mà siêu đại gia thì VN có bao nhiêu người?

Cả VN chưa có được 10 người làm được, còn lại, hàng triệu người khác đang nuôi tôm không thể áp dụng được mô hình này. Bài giải của Minh Phú là nuôi mật độ thấp, vừa sức tải, nuôi tôm kháng bệnh.

10h25

Về vấn đề mật độ, ông Lê Văn Quang bổ sung thêm:

Theo tôi, nuôi tôm mật độ thấp mà đạt được sản lượng cao thì sẽ giải quyết được vấn đề. Hiện tại, nuôi tôm rừng người ta cũng chỉ thả 10 – 12, nhưng tỉ lệ thành công nuôi tôm rừng chỉ 0,2%, còn tôm quảng canh chỉ 0,5%, còn lại là chết hết.

Nếu tăng lên tỉ lệ 80% thì sản lượng tăng bao nhiêu? Cũng thả 10 – 15 con nhưng có nơi chỉ thu vài chục kg còn có nơi thu đến vài trăm kg, vài tấn. Chỉ cần, đưa tỉ lệ thành công nuôi tôm lên 70 – 80% thì sẽ giải quyết được vấn đề sản lượng.

Nuôi công nghiệp và nuôi tôm công nghệ cao cũng là mô hình tốt nhưng chỉ áp dụng cho đại gia và siêu đại gia. Mà siêu đại gia thì VN có bao nhiêu người?

Cả VN chưa có được 10 người làm được, còn lại, hàng triệu người khác đang nuôi tôm không thể áp dụng được mô hình này. Bài giải của Minh Phú là nuôi mật độ thấp, vừa sức tải, nuôi tôm kháng bệnh.

10h25

Về vấn đề mật độ, ông Lê Văn Quang bổ sung thêm:

Theo tôi, nuôi tôm mật độ thấp mà đạt được sản lượng cao thì sẽ giải quyết được vấn đề. Hiện tại, nuôi tôm rừng người ta cũng chỉ thả 10 – 12, nhưng tỉ lệ thành công nuôi tôm rừng chỉ 0,2%, còn tôm quảng canh chỉ 0,5%, còn lại là chết hết.

Nếu tăng lên tỉ lệ 80% thì sản lượng tăng bao nhiêu? Cũng thả 10 – 15 con nhưng có nơi chỉ thu vài chục kg còn có nơi thu đến vài trăm kg, vài tấn. Chỉ cần, đưa tỉ lệ thành công nuôi tôm lên 70 – 80% thì sẽ giải quyết được vấn đề sản lượng.

Nuôi công nghiệp và nuôi tôm công nghệ cao cũng là mô hình tốt nhưng chỉ áp dụng cho đại gia và siêu đại gia. Mà siêu đại gia thì VN có bao nhiêu người?

Cả VN chưa có được 10 người làm được, còn lại, hàng triệu người khác đang nuôi tôm không thể áp dụng được mô hình này. Bài giải của Minh Phú là nuôi mật độ thấp, vừa sức tải, nuôi tôm kháng bệnh.

10h20

MC hỏi: Hiện nay đang có tình trạng không có tôm để bán trong khi giá đang cao, nguyên nhân là vì sao?

Ông Nguyễn Văn Nhiệm: Giá tôm hiện tăng cao nguyên do một phần là không có tôm để bán. Cuối năm qua nuôi tôm bị dịch bệnh nhiều.

Nói chiến dịch thì lớn quá nhưng rất cần nhìn về hướng 10 tỷ USD. Ví dụ sản xuất tôm có thể giảm giá thành, làm cho giá thành thấp. Có người nuôi tôm mật độ thấp hiệu quả, nhưng mật độ bao nhiêu là tối ưu? Viện Kinh tế nông nghiệp của Bộ chưa vào cuộc, chưa có mô hình hướng dẫn người dân.

Thứ hai là về tiết kiệm, năng lượng dầu điện trong nuôi tôm còn nhiều. Hiệp hội phối hợp ngành điện Sóc Trăng, điện lực Miền Nam thực hiện mô hình giảm năng lượng điện trong nuôi tôm công nghiệp, và kết quả giảm 50%, tiết kiệm 50%.

Phải nuôi tôm làm sao cho được 70 – 80 % nhưng chúng tôi lo nhất là con giống. Nếu đạt 10 tỷ USD thì nuôi gấp 3 lần hiện nay, một năm pt hơn 10% từ nay đến 2025. Giống hiện nay nhập hết nếu họ không bán hoặc chất lượng xấu thì toi. Phải làm sao để có tôm bố mẹ tại Việt Nam.

Chưa có viện nào đưa ra mô hình nuôi tôm bền vững 70 – 80%. Ngoài ra nuôi tôm đạt 10 tỷ USD phải có môi trường ảnh hưởng lớn, phải có hạ tầng gồm điện giao thông…cần nguồn vốn rất lớn.

Giao lưu trực tuyến 'Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ' - Ảnh 1

Các vị khách mời đang giao lưu với bạn đọc Dân Việt - NTNN

10h10

Bạn đọc có email nguyentranthanh***@gmail.com hỏi: Vừa qua Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc có ghé thăm Minh Phú và đã giao nhiệm vụ đạt doanh thu xuất khẩu 2 tỷ USD cho doanh nghiệp, là “thuyền trưởng” của Minh Phú và cũng là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nuôi tôm tại Việt Nam, ông có chia sẻ gì với độc giả về nhiệm vụ mà Thủ Tướng giao?

Ông Lê Văn Quang: Thủ tướng đã đến thăm Minh Phú và Thủ tướng cũng tham gia chỉ đạo hội nghị đầu tiên về ngành tôm VN thì đó là thông điệp gửi đến Minh Phú, đến người dân nuôi tôm và cả ngành tôm VN đó là sự ủng hộ hết mình của Chính Phủ đối với ngành tôm VN. Minh Phú cũng rất may mắn là đúng thời điểm đó chúng tôi vừa đưa ra mô hình doanh nghiệp xã hội và đã trình bày vấn đề này tại hội thảo. Sau khi trình bày, Thủ tướng đã rất hoan nghênh và ủng hộ Minh Phú triển khai mô hình này một cách sâu, rộng.

Nói thật, khi được Thủ Tướng động viên và cổ vũ thì chúng tôi càng quyết tâm hơn, nhất là khi Thủ Tướng phát biểu đã đến lúc chúng ta phải tuyên chiến với tệ nạn bơm chích tạp chất, tôi đã rất xúc động. Thực tế thì khi Thủ Tướng đã dùng từ “Tuyên chiến” có nghĩa là Chính phủ đã rất quyết tâm dẹp tình trạng này.

Trong thời gian tới, Minh Phú hy vọng được sự hỗ trợ của Thủ Tướng, Bộ Nông nghiệp, các địa phương, nhất là các hộ nuôi tôm để triển khai mô hình liên kết doanh nghiệp xã hội. Chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền và triển khai mô hình này với phương châm Minh Phú liên kết cùng các hộ nuôi tôm để cùng làm giàu.

10h05

Ông Quang nói tiếp: Tôi nhớ hôm đó ngày mồng 10 Tết năm 2016, tôi được Ngân hàng Phát triển Châu Á sang trình bày về DN xã hội ở Philippines. Sau đó, Ngân hàng này thấy thích quá, nhưng ngay lúc đó tôi vẫn chưa giải quyết được một số điểm thắt. Sau đó, vị TGĐ của Ngân hàng này sang VN gặp tôi để giải quyết thêm. Nếu Minh Phú giải quyết được mô hình này thì Ngân hàng thế giới cho vay thêm 2 triệu USD không lãi suất.

Tháng 3.2016 tôi lại thuyết trình cho NHTG về mô hình này nhưng lúc này cũng chỉ mới giải quyết được thêm một số vấn đề nhưng chưa hoàn thiện nên chưa dám nhận tài trợ.

Tháng 2 vừa rồi tại hội nghị ở Cà Mau, trước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ngân Hàng thế giới cũng muốn gặp Minh Phú để hỗ trợ, tài trợ nhưng tôi cũng từ chối, bảo để tôi làm hoàn thiện đã. Các tổ chức tín dụng họ rất muốn hỗ trơ giúp VN xóa đói giảm nghèo. Nhưng người ta cho vay người ta cần thu hồi được lại vốn, không cần lãi suất.

10h00

Ông Lê Văn Quang: Tôi xin bổ sung ý kiến anh Nhiệm về vốn vay cho nuôi tôm. Cụ thể, giải quyết vấn đề vốn theo tôi nghĩ, làm sao để nuôi tôm thành công, nếu tỉ lệ nuôi tôm thành công từ 70 – 80% trở lên thì ngân hang cho vay ngay nhưng hiện tại, tỉ lệ này chỉ 30%, tỉ lệ rủi ro quá lớn, ngân hàng cũng sợ.

Nếu có quy trình chuẩn, tỉ lệ thành công lớn thì các ngân hang và các tổ chức tín dụng quốc tế không ngại hỗ trợ. Cụ thể, trong một lần tôi trình bày ở Ngân hàng Phát triển Châu Á bên Philipines, họ sẵn sàng cho họ vay với mức 100 triệu USD với lãi suất 0%, với điều kiện họ nắm đầu Minh Phú, nếu nông dân không trả được thì Minh Phú phải trả. Tôi không dám vì tôi chưa nghĩ ra mô hình nào phù hợp, mô hình DN xã hội mới sơ khai.

Sắp tới, tôi sẵn sàng nhận khoản vốn này từ Ngân hàng phát triển Châu Á cộng tác cùng làm giàu với nông dân. Ngay cả ngân hàng thế giới sẵn sàng cho vay rất nhiều tiền, giúp VN xóa đói giảm nghèo. Cốt lõi của mọi vấn đề là làm sao đưa tỉ lệ thành công trong nuôi tôm lên 70 – 80% trở lên. Lúc này mọi vấn đề khác sẽ được giải quyết. Còn nếu như hiện nay thì ngay cả Minh Phú cũng không dám cho vay.

9h55

Về vấn đề bảo hiểm, ông Quang bổ sung thêm: Thực ra trong những năm qua, những công ty bảo hiểm quốc tế đến gặp và đề nghị bán bảo hiểm tôm nuôi cho Minh Phú. Tuy nhiên, trước khi đồng ý bảo hiểm, họ vào đánh giá, khảo sát quy trình nuôi của mình rất nghiêm ng

9h50

Bạn đọc tên Trang (TPHCM) hỏi: Có thể nói tôm là dòng sản phẩm giúp làm giàu nhiều người nông dân, nhưng bảo hiểm giẫm chân tại chỗ, đâu là nguyên nhân để các nhà bảo hiểm không mặn mà tham gia?

Ông Nguyễn Văn Nhiệm: Bảo hiểm thất bại là do cấp trên các nhà hoạch định chính sách đề ra quá nóng vội, làm cho kẽ hở bị trục lợi. Đơn vị bảo hiểm bị thiệt hại nhưng tiền không vào túi nông dân. Tôi ví dụ vấn đề vốn cho nông nghiệp Chính phủ có nhiều chủ trương để giúp cho nông dân nhưng thống kê đi, Sóc Trăng dành 500 - 700 tỷ đồng cho ngành nông nghiệp vay và thực tế đã cho vay được 70-80% nhưng toàn cho nhà máy, DN vay thôi, còn người nuôi tôm tỷ lệ được vay cực thấp, làm cho nông dân không có vốn, thiếu vốn, nông dân khổ. Tôi nghĩ NHNN cần tổ chức lại vấn đề tín dụng cho con tôm, làm sao để 70 – 80% vốn vay đến được cả với nông dân.

9h45

Ông Lê Văn Quang chia sẻ thêm về giá thức ăn tôm ở VN: Thức ăn tôm ở VN không phải cao hơn các nước trong khu vực, hiện tại, giá thức ăn cho tôm ở Thái Lan là 1,2USD, các nước trong khu vực cũng 1 – 1,2USD. Trong khi đó, giá thức ăn cho tôm của chúng tôi mua tại các nhà máy cũng 25.000 đồng, tương đương các nước.

Chúng ta mua giá cao hơn vì buôn bán qua rất nhiều trung gian, đại lý cấp 1, 2, 3… mỗi cấp thêm vài ngàn đồng, nên đẩy giá tăng lên.Chỉ có những đại lý cấp dưới mới gần gũi với người nuôi tôm nên mới có thể thu được tiền thức ăn. Họ cộng thêm 5.000 – 6.000 đồng/kg, thậm chí 10.000 đồng/kg tôm để bù vào tình trạng không thu được tiền thức ăn. Giá thức ăn nuôi tôm chúng ta chỉ cao hơn Ấn Độ.

Chế phẩm vi sinh cũng qua nhiều tầng lớp trung gian, qua mỗi cấp cộng thêm 30 – 50% enen chế phẩm nuôi tôm từ nhà sản xuất đến ngườ I nuôi tang lên gấp 2 – 3 lần, đổ hết lên người nuôi.

Để giải quyết vấn đề này, nếu DN xã hội liên kết với DN cung cấp thì giá sẽ không bị đẩy lên, giá thức ăn tôm cũng vậy. Hiện tại, nuôi tôm rủi ro quá lớn nên đội giá thành các chế phẩm, các dụng cụ nuôi tôm lên.

9h40

Giao lưu trực tuyến 'Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ' - Ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh (Sóc Trăng)

MC hỏi: Giá thức ăn tôm hiện nay như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Nhiệm trả lời: Người nuôi tôm nuôi nhiều, diện tích tăng lên thì giá thức ăn cũng tăng. Như hiện nay giá thức ăn đã tăng lên hơn 1000 đồng/kg. Đây là vấn đề lớn, người dân kêu nhiều nơi chưa được giải quyết. Chúng tôi mong muốn Bộ NNPTNT, Bộ Công thương có biện pháp giải quyết vấn đề này.

9h35

Ông Nhiệm trả lời thêm: Về bơm tạp chất, tôi đồng ý với ông Quang nhưng tôi khẳng định vấn đề bơm tạp chất phần lớn không phải nông dân mà đại lý mua về bán kiếm lời vì lợi nhuận cao. Nhà nước cần xử lý mạnh tay vì tôm này ra nước ngoài bán thì khó đạt mục tiêu, cần xử lý nguồn cung vì người sử dụng chỉ là phần ngọn.Việc con tôm chất lượng, người nuôi tại đầm thì chất lượng tốt nhưng các thủ thuật như ngâm chủ yếu ở người mua. Vì vậy nên nhà máy cần đưa các tiêu chuẩn và giá để điều chỉnh sẽ đảm bảo chất lượng khi thu mua.

Về nhiễm vi sinh, hiện nay để tránh kháng sinh thường dùng công nghệ sinh học trong nuôi trồng cần áp dụng công nghệ nuôi tôm kháng bệnh, nếu có bị vi bào tử trùng mà không chết mới nên áp dụng. Môi trường hiện đang ô nhiễm, nếu dùng giống kháng bệnh thì nên áp dụng rộng rãi chứ cách thức nuôi tôm sạch bệnh chỉ mới hạn chế được mầm bệnh trong ao tôm.

9h30

Một bạn đọc có số điện thoại 098323345...có hỏi: Một trong những vấn đề đau đầu đó là tình trạng lạm dụng thuốc, hóa chất, bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu vẫn còn xảy ra ở các cơ sở nuôi và chế biến nhỏ lẻ đang làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của sản phẩm tôm Việt Nam. Theo ông, đây là trách nhiệm của ai, thời gian tới làm sao giải quyết được câu chuyện này?

Ông Quang trả lời: Trong các thị trường tiêu thụ lớn của Việt Nam, những năm trước thị trường Nhật quy định kháng sinh khó nhất nhưng cuối năm 2016 và 2017 thì thị trường Mỹ và EU quy định còn khó hơn. Họ quy định phải sạch kháng sinh 100% và phải sạch vi sinh nữa.

Để nuôi tôm không có kháng sinh trong điều kiện dịch bệnh lan tràn như hiện nay thì theo tôi nên nuôi trong điều kiện con giống tốt (kháng sinh tốt) và nên nuôi với mật độ tôm thoáng hơn.

Về tình trạng tôm bơm tạp chất, nói cho công bằng thì trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước. Đó là sự quản lý lỏng lẻo, không chặt chẽ khi để tình trạng này tràn lan gây ảnh hưởng đến hình ảnh con tôm Việt Nam trên thị trường thế giới. Nói thật, lợi nhuận của việc bơm tạp chất vào tôm có thể tương đương với buôn bán ma túy. Do đó nếu không xử lý hình sự thì không đến nơi đến chốn bởi nếu xử lý hành chính như hiện tại thì chỉ như bắt cóc bỏ dĩa.

Ngoài ra, tình trạng bơm hóa chất vào tôm hiện nay, đa số là sản phẩm của nuôi tôm nhỏ lẻ chứ nếu nuôi công nghiệp thì không thể bơm chích được. Vì vậy, biện pháp khá tiêu cực là cơ quan quản lý nhà nước phải xóa bỏ tình trạng nuôi tôm nhỏ lẻ nhưng điều này rất khó, cũng không khả quan. Vấn đề này chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều và đưa ra biện pháp thành lập các doanh nghiệp xã hội để liên kết các hộ nuôi tôm nhỏ lẻ.

Hiện nay phần lớn tôm bơm tạp chất đều được nuôi từ mô hình tôm rừng, tôm quảng canh và tôm lúa. Nếu chúng ta liên kết được thành doanh nghiệp xã hội cùng với xử lý hình sự thì chắc chắn sẽ hạn chế được tình trạng bơm tạp chất vào tôm.

Ông Quang trả lời tiếp: Trong kế hoạch của Bộ NN, năm nay VN có 560.000ha là tôm quảng canh và quảng canh cải tiến, với năng suất bình quân 300 – 400kg/năm. Nếu có công nghệ nuôi tôm đạt 1 tấn/ha/năm thì VN đã có trên 1 triệu tấn tôm. Lúc này, việc có 10 tỷ USD là rất dễ.

Để giải quyết được bài toán 10 tỷ USD của Minh Phú cần nâng cao năng suất của người nuôi tôm quảng canh và quảng canh cải tiến, lên mức 1,5 – 2,5 tấn trở lên. Minh phú liên kết với người nuôi tôm, tạo thành doanh nghiệp xã hội, áp dụng quy trình nuôi mới, tạo ra giá trị cộng hưởng, giúp tôm có giá trị cao hơn và giải quyết bài toán nuôi tôm nhỏ lẻ, phân tán cũng như bơm chích tạp chất, kháng sinh…

Như vậy, phải nâng năng suất lên mức 1,5 – 2,5 tấn/ha/vụ. Nếu làm tốt thì có thể nuôi 3 vụ/năm. Ở Minh Phú, chúng tôi đưa ra quy trình nuôi tôm ở mức độ thấp, vừa sức tải môi trường với con giống post 35 – 45, với kích cỡ này, khi thả vào rừng đước thì tỉ lệ sống sót rất lớn. Với quy trình này, chỉ cần nuôi 10 – 12 con/m2 là đã giải quyết được vấn đề sản lượng.

9h20

Bạn đọc có số điện thoại 01696926***hỏi: Vừa rồi, Minh Phú cam kết 2 tỷ USD trong tổng số 10 tỷ USD từ nay đến năm 2015. Từ kinh nghiệm của ông, ông có thể chia sẻ với bạn đọc câu chuyện ông vừa nói về giống tôm. Đâu là bất cập lớn nhất của ngành giống?

Ông Lê Văn Quang trả lời: Ngành giống của ta hiện không có tiêu chuẩn nào về giống nên ai cũng sản xuất giống được dẫn đến tình trạng ra rất nhiều giống nhưng rất nhiều giống giả, giống không sạch bệnh… giá bán cũng có loại rất rẻ mạt, 20 – 30 đồng con post 12 – 15.

Với giá thành hiện tại, nếu sản xuất đàng hoàng thì phải 60 – 70 đồng/con. Do đó, dẫn tới tình trạng cạnh tảnh không lành mạnh, không tạo ra lành mạnh để tái đầu tư, tạo ra con giống tốt, kháng bệnh. Do đó, các năm qua, giống tôm VN cứ quay quần, không cải thiện được.

Chúng ta phải đẩy mạnh nuôi tôm từ con giống kháng bệnh, với mật độ thấp, vừa sức tải của môi trường để môi trường bền vững, trong lành, trong một hệ sinh thái cân bằng, bền vững… Con tôm khỏe, mầm bệnh không phát sinh. Chứ những năm qua, nuôi tôm mật độ cao nên thức ăn nhiều, thải nhiều, khó xử lý dẫn tới mầm bệnh và ô nhiễm môi trường. Mà môi trường ô nhiễm thì dịch bệnh sẽ phát sinh. Do đó, phải thay đổi cách tiếp cận ngành nuôi tôm.

9h15

Giao lưu trực tuyến 'Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ' - Ảnh 3

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú giao lưu với bạn đọc Dân Việt - NTNN

Bạn đọc tên Minh (Hà Nội) hỏi: Thưa ông Quang, đâu là khó khăn lớn nhất của ngành tôm Việt Nam hiện tại?

Ông Lê Văn Quang trả lời: Hiện tại các thị trường tiêu thụ lớn của Việt Nam, thị trường Nhật quy định chỉ tiêu kháng sinh khó nhất và đắt nhất. Tuy nhiên, cuối 2016 – đầu 2017, các thị trường Mỹ và Châu Âu quy định kháng sinh còn khó hơn.

Đây là thách thức lớn của ngành tôm Việt Nam.Bây giờ để bán được vào Mỹ và Châu Âu phải sạch kháng sinh 100% và sạch cả vi sinh. Do đó, để nuôi tôm không kháng sinh phải có quy trình nuôi tôm an toàn, thành công và hiệu quả cho người nuôi tôm.Đối với Minh Phú, chúng tôi trăn trở rất nhiều vấn đề này và nhận ra rằng, trong điều kiện dịch bệnh lan tràn trên đồng ruộng như hiện này thì phải nuôi tôm vừa sức tải môi trường và nuôi tôm kháng bệnh.

9h10

Bạn đọc Nguyễn Thành (Quảng Ninh) hỏi: Thưa ông Nhiệm, đâu là khó khăn lớn nhất của người nuôi tôm nhìn từ góc độ người nuôi?

Khó khăn lớn nhất của người nuôi theo chúng tôi là vấn đề về thông tin, trong đó gồm thông tin gồm thông tin về thị trường, thông tin về KHKT. Việc đưa KHKT vào nuôi tôm còn thấp, phần lớn vùng sâu xa người nuôi tôm theo quy trình của người bán thức ăn, chế phẩm nuôi tôm.

Thứ hai, hạ tầng nuôi tôm trong đó có môi trường một ngày một kém. Lý do là một phần biến đổi khí hậu, một phần do sự thành công của các ngành nghề khác, nếu chúng ta có mấy chục triệu tấn lúa thì cũng hàng triệu tấn thuốc BVTV. Dù phân hủy nhưng vẫn còn tồn lưu và nằm dọc bờ biển. Tương tự trái cây mấy chục triệu tấn thì thuốc BVTV cũng được sử dụng và tồn lưu thuốc .Nhiều KCN khí thải và chất thải không thành công thì cũng nằm dọc bờ biển, nhiều khu dân sinh thải nước ra sông.

Thủ tướng nói rằng nước biển dân thì diện tích nuôi tôm sẽ mở rộng nhưng BĐKH thì nắng thật dài, mưa cũng lớn và kéo dài 100mm, 200mm là bình thường. Điều này ảnh hưởng lớn môi trường nuôi tôm. Tình trạng suy thoái môi trường do nội tại đó là người nuôi tôm thải bùn ra sông cho nên có tình trạng năm nay trúng, năm sau nuôi nhiều thấp. Cho nên cần giải quyết vấn đề môi trường, không chỉ nhà nước mà người nuôi cũng phải có trách nhiệm.

Thứ 3 là vốn, sau nhiều năm bị bệnh mới làm tôm chết hàng hoạt, lại suất cao làm người dân thiếu vốn sản xuất.

9h05

Bạn đọc có địa chỉ hòm thư Tuantran20***@yahoo.com.vn có hỏi: Mới đây, tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói rằng: “Tập đoàn Thủy sản Minh Phú hạ quyết tâm đến 2021 xuất khẩu 2 tỷ USD. Vậy còn 8 tỷ USD nữa với 28 tỉnh có biển và nhiều doanh nghiệp lớn, tại sao không đạt 10 tỷ USD sớm hơn... Tôi đặt vấn đề với các đồng chí đến năm 2025 phải đạt 10 tỷ USD”. Thủ tướng thậm chí còn đánh giá cao nỗ lực của Công ty khi trở thành đơn vị sản xuất, xuất khẩu tôm hàng đầu thế giới cũng như hoan nghênh “giấc mơ tôm” 2 tỷ USD của Minh Phú. Thủ tướng cho rằng, Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp để đạt được giấc mơ này.

Vậy xin hỏi vua tôm Lê Văn Quang, rõ ràng mục tiêu 10 tỷ USD có thể đạt được nhưng phải tháo gỡ những nút thắt gì?

Ông Lê Văn Quang trả lời: Nút thắt lớn nhất của thủy sản Việt Nam cũng như ngành tôm là kháng sinh. Nút thắt lớn thứ hai là vi sinh. Vi sinh là do nguyên nhân bơm chích tạp chất gây ra. Chỉ khi gỡ được 2 nút thắt rất lớn này may ra ngành tôm Việt Nam mới bứt phá được thực sự, còn không thì rất khó. Thú thực, hai nút thắt này ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp. Những vấn đề này đều thuộc quyền quản lý và giải quyết của các cơ quan từ Chính phủ, Bộ NNPTNT cũng như các địa phương.

9h00

Giao lưu trực tuyến 'Ngành tôm, 10 tỷ USD và nút thắt cần gỡ' - Ảnh 4

Phó Tổng Biên tập Lưu Bạch Dương trao hoa cho các vị khách mời (từ phải qua): Ông Lê Văn Quang, ông Nguyễn Văn Nhiệm.

Tin nóng

Tin mới