TS Trần Đáng - Nguyên Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng và ThS.BS Lê Thị Hải, Trưởng Trung tâm Khám và Tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia tư vấn về việc chọn và dùng sữa cho trẻ em.