Hủy giáo trình có 'đường lưỡi bò'

Hủy giáo trình có 'đường lưỡi bò'

Ngày 3-11, thông tin bản đồ có 'đường lưỡi bò' nằm trong trang 36 cuốn Đọc sơ cấp 1 và trang 32 cuốn Nghe...

148 liên quan

Giáo trình có 'đường lưỡi bò': Kiểm tra nhưng không phát hiện ra

Giáo trình có 'đường lưỡi bò': Kiểm tra nhưng không phát hiện ra

Khi rà soát giáo trình, nhiều người nhìn thấy những dấu chấm trên bản đồ nhưng không biết đó là 'đường lưỡi...

148 liên quan

Trường ĐH KD&CN thu hồi toàn bộ giáo trình có hình 'đường lưỡi bò'

Trường ĐH KD&CN thu hồi toàn bộ giáo trình có hình 'đường lưỡi bò'

Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị chuyên môn thu hồi toàn bộ giáo trình...

148 liên quan

Giáo trình có 'đường lưỡi bò': Trách nhiệm thuộc về khoa tiếng Trung - Nhật

Giáo trình có 'đường lưỡi bò': Trách nhiệm thuộc về khoa tiếng Trung - Nhật

Theo lãnh đạo khoa tiếng Trung - Nhật, trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, giáo trình Đọc...

148 liên quan

Giáo trình in 'đường lưỡi bò': Rà soát nhưng không phát hiện

Giáo trình in 'đường lưỡi bò': Rà soát nhưng không phát hiện

Trưởng khoa tiếng Trung-Nhật của ĐH Kinh doanh và Công nghệ cho biết khi rà soát giáo trình, nhiều người ban...

148 liên quan

ĐH Kinh doanh và Công nghệ thu hồi gấp giáo trình có bản đồ in hình lưỡi bò

ĐH Kinh doanh và Công nghệ thu hồi gấp giáo trình có bản đồ in hình lưỡi bò

Giáo trình tiếng Trung của ĐH Kinh doanh và Công nghệ vừa bị sinh viên phát hiện có in hình lưỡi bò và buộc...

148 liên quan

'Đường lưỡi bò' phi pháp xuất hiện trong giáo trình của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

'Đường lưỡi bò' phi pháp xuất hiện trong giáo trình của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Giáo trình của khoa Trung - Nhật ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò.

148 liên quan

'Đường lưỡi bò' xuất hiện trong giáo trình của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

'Đường lưỡi bò' xuất hiện trong giáo trình của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Sau hàng loạt của vụ 'đường lưỡi bò' phi pháp cài cắm vào phim, bản đồ du lịch, định vị xe hơi... dư luận...

148 liên quan

Dạy giáo trình có đường lưỡi bò: Lỗi tại ai?

Dạy giáo trình có đường lưỡi bò: Lỗi tại ai?

Lãnh đạo trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, việc để xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò là lỗi...

148 liên quan

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lên tiếng về giáo trình có 'đường lưỡi bò'

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội lên tiếng về giáo trình có 'đường lưỡi bò'

Đại diện lãnh đạo trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ cho biết: Trang 36 của cuốn giáo trình Đọc sơ cấp...

148 liên quan

Giáo trình ĐH Kinh doanh và công nghệ có đường lưỡi bò

Giáo trình ĐH Kinh doanh và công nghệ có đường lưỡi bò

Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội vừa cho thu hồi một cuốn giáo trình vì có hình ảnh đường lưỡi bò...

148 liên quan

Giáo trình của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có 'đường lưỡi bò'

Giáo trình của ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có 'đường lưỡi bò'

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát hiện cuốn giáo trình của khoa Trung - Nhật xuất hiện hình ảnh 'đường...

148 liên quan