Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giáo viên chưa thạo vi tính

Gốc

Năm học này là năm học "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục". Theo đó, các nhà trường phải tích cực trang bị máy vi tính, nối mạng internet, còn giáo viên thì tích cực sử dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy, soạn bài giảng điện tử (e-learning) và đóng góp vào thư viện bài giảng điện tử trên mạng giáo dục của Bộ...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.43516.qdnd