Giáo viên cuốn xích vào bánh xe lên bản vận động học sinh

Gốc
Trời mưa, giáo viên trường THCS bán trú Pá Mỳ (Mường Nhé, Điện Biên) dùng xích sắt cuốn vào bánh xe để lên bản vận động học sinh đi học.

Tin nóng

Tin mới