Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giáo viên dạy nghề được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 8/4/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62, 72 Luật Dạy nghề về chính sách đối với giáo viên dạy nghề và chính sách đối với giáo viên dạy nghề cho người tàn tật, khuyết tật.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/88759.cand