Giáo viên mầm non hợp đồng cũng được hưởng phụ cấp đứng lớp

Gốc
GD&TĐ - Một số giáo viên mầm non của Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Hưng Yên hỏi: Chúng tôi là giáo viên hợp đồng, chưa được biên chế.

Ảnh có tính chất minh họa/Internet

Tuy nhiên chúng tôi vẫn được hưởng phụ cấp đứng lớp như những giáo viên trong biên chế. Vậy trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi có được hưởng phụ cấp này không hay chỉ giáo viên trong biên chế mới được hưởng?

* Trả lời:

Ngày 25/10/2011, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số: 48/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Theo đó Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, bao gồm: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, quy định về giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy.

Thông tư này áp dụng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy Thông tư này không quy định đối tượng áp dụng phải là giáo viên trong biên chế mà chỉ cần là giáo viên trực tiếp giảng dạy, giáo viên làm công tác quản lý ở các trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Còn tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư quy định thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm: Nghỉ hè và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 08 tuần, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có);

- Các ngày nghỉ khác thực hiện theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định hiện hành.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư các bạn viết, trường hợp của bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng phụ cấp đứng lớp trong thời gian nghỉ hè theo quy định.

Tin nóng

Tin mới