Giáo viên ngoại chưa có nghiệp vụ sư phạm mầm non

Gốc
Ngày 14.11, tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết đánh giá 3 năm triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh.

Theo thống kê, tính đến năm học 2016 - 2017, cả nước có 41/63 địa phương tổ chức với gần 200.000 trẻ làm quen với ngoại ngữ. Có gần 3.000 giáo viên tham gia giúp trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh, trong đó 54% giáo viên trình độ ĐH, 15% là người nước ngoài.

Theo Bộ GD-ĐT, trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn như: Bộ chưa có chương trình khung, chưa có quy định cụ thể về việc ký hợp đồng, tuyển dụng giáo viên tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên.

Giáo viên nước ngoài hầu hết chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non...

Bích Thanh