Giáo viên trong kỷ nguyên công nghệ số

Gốc
(HNM) - Kết hợp với Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), Hội thảo Giáo viên sáng tạo khu vực Partners in Learning của Microsoft đã được tổ chức tại Hà Nội từ 7 đến 10-4-2008 tạo tiền đề cho giáo viên trong kỷ nguyên công nghệ số.

Tin nóng

Tin mới