Giáo viên tự tin dạy tốt môn tích hợp trong chương trình mới

Ngày 22-9, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đi kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học cơ sở tại quận Ba Đình. Năm học 2022-2023 là năm học thứ hai, học sinh lớp 6 học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; còn với học sinh lớp 7 là năm đầu tiên triển khai.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến thăm các em học sinh trường THCS Phúc Xá.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến thăm các em học sinh trường THCS Phúc Xá.

Trong khuôn khổ của buổi làm việc, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thăm, trò chuyện với một số học sinh lớp 6 và lớp 7 (các khối lớp đang học Chương trình giáo dục phổ thông 2018) và giáo viên Trường Trung học cơ sở Phúc Xá (quận Ba Đình).

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phúc Xá Cấn Việt Thắng cho biết, năm học 2022-2023, nhà trường có 15 lớp với hơn 330 học sinh, 37 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó hơn 70% giáo viên đạt chuẩn. Nhà trường đã rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp; bố trí để giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về triển khai sách giáo khoa... Dù vậy, nhà trường còn có nhiều khó khăn về diện tích, cơ sở vật chất.

"Nhà trường đề nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Ba Đình đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây trường mới để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của quận nói chung và địa phương nói riêng. Có hướng dẫn về cơ chế bồi dưỡng cấp chứng chỉ đội ngũ giáo viên đáp ứng theo yêu cầu dạy học bộ môn đặc biệt các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý...", thầy Thắng bày tỏ.

Là giáo viên dạy môn tích hợp khoa học tự nhiên - một môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cô giáo Nguyễn Thị Hoàng, Tổ trưởng Tổ Tự nhiên, Trường Trung học cơ sở Phúc Xá cho biết, cùng với việc tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn do cơ quan quản lý tổ chức, tổ bộ môn chủ động lên phương án tự bồi dưỡng. Đây là năm thứ hai triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đến nay, giáo viên của tổ tự tin đảm nhận tốt bộ môn khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, các giáo viên của trường cũng bày tỏ mong muốn được tham gia thêm các lớp bồi dưỡng chuyên sâu.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình báo cáo với đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình báo cáo với đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình cho biết, toàn quận hiện có 14 trường THCS với tổng số 439 lớp, 17.941 học sinh. Trong đó, 3.914 học sinh lớp 6. Với đội ngũ 945 người gồm 33 cán bộ quản lý, 756 giáo viên, 12 tổng phụ trách, 144 nhân viên. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn chuẩn 700 người đạt tỷ lệ 93% (28% đạt trình độ trên chuẩn). Hiện còn 56 giáo viên chưa đạt chuẩn đang được quận đưa vào lộ trình nâng chuẩn, hoàn thành trước năm 2025. Tổng số giáo viên được phân công dạy lớp 6: 157 người.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên dạy học lớp 6. Trong đó, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã nỗ lực đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường thực hiện rà soát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đồng bộ đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học.

Ngành Giáo dục quận cũng tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời, chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học.

Bên cạnh đó, các Nhà trường dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày kết quả học tập của mình. Ngoài ra, giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến ghi nhận và đánh giá cao kết quả năm học 2021-2022 mà ngành Giáo dục Ba Đình đạt được. Trong đó, triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá 13/13 lĩnh vực công tác xếp loại Xuất sắc, xếp hạng 3/30 quận, huyện, thị xã của Thành phố (tăng 03 bậc so với năm học trước).

Để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng như Chương trình giáo dục phổ thông 2006, ông Phạm Xuân Tiên đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tiếp tục quan tâm đến đội ngũ nhà giáo, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và nâng cao chất lượng. Công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên cần được đặc biệt chú trọng; có đánh giá chất lượng đầu ra để phát huy hoặc điều chỉnh kịp thời những vấn đề cần thiết tác động tiêu cực tới chất lượng tập huấn.

Ông Tiến cũng lưu ý ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình quan tâm triển khai một số nhiệm vụ khác trong thời gian tới như tiếp tục quán triệt đầy đủ, kỹ lưỡng văn bản chỉ đạo/hướng dẫn của Bộ, Sở. Quan tâm đầu tư, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đổi mới công tác quản trị trường học, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.

Nguyên Khôi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/giao-vien-tu-tin-day-tot-mon-tich-hop-trong-chuong-trinh-moi-d210728.html