Giáo viên về tỉnh Hậu Giang công tác được hỗ trợ 50 triệu đồng

Hôm nay (6/7) tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút giáo viên giảng dạy các môn: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, Hậu Giang quy định mức hỗ trợ cho giáo viên khi về tỉnh này công tác là 50 triệu đồng/giáo viên/5 năm. Mức hỗ trợ này được tính trả một lần và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các phí khác. Trường hợp giáo viên thuộc đối tượng hưởng các mức hỗ trợ ưu đãi khác trong lĩnh vực thu hút thì chỉ được hưởng theo một mức cao nhất. Nguồn kinh phí chi từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và thực hiện theo phân cấp ngân sách.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 9.

Đối với người nhận chính sách thu hút này phải cam kết giảng dạy có thời hạn 5 năm kể từ ngày tuyển dụng hoặc chuyển công tác từ ngoài tỉnh về các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Trường hợp giáo viên đã nhận kinh phí thu hút không thực hiện đúng thời gian công tác như đã cam kết, phải hoàn trả kinh phí đã nhận như sau: Giáo viên đã có thời gian phục vụ theo cam kết dưới 2 năm thì phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã nhận; giáo viên đã có thời gian phục vụ theo cam kết từ đủ 2 năm trở lên thì hoàn trả kinh phí đã nhận theo tỷ lệ thời gian thực tế còn lại.

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, hiện toàn ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh còn thiếu hơn 180 giáo viên giảng dạy các môn: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật tại các cơ sở giáo dục phổ thông./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-vien-ve-tinh-hau-giang-cong-tac-duoc-ho-tro-50-trieu-dong-post955014.vov