Trong kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu ngày 19/1, Liên Bộ Tài chính- Công Thương quyết định giữ nguyên giá xăng Ron 92 ở mức 17.594 đồng/lít. Giá dầu nhích nhẹ 290 đồng/lít đối với diesel.

Liên Bộ Tài chính - Công Thương cho biết bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 19/1/2017 là: 66,707 USD/thùng xăng RON 92; 65,236 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 65,384 USD/thùng dầu hỏa; 335,989 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 57/BTC-QLG ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.833,08 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Giap Tet, xang khong tang, gia dau nhich nhe - Anh 1

Giá xăng ổn định trong kỳ điều chỉnh giáp Tết Nguyên đán

Tại kỳ điều chỉnh này Liên Bộ quyết địnhtrích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng khoáng ở mức 300 đồng/lít, xăng E5 ở mức 0 đồng/lít. Đồng thời giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng khoáng: 503 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 229 đồng/lít); xăng E5: 514 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 567 đồng/lít). Không chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa: 0 đồng/lít, dầu mazut, trong khi tại kỳ điều chỉnh trước các mặt hàng này được chi lần lượt 250 đồng/lít, 450 đồng/lít và 550 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnhtheo hướng giữ ổn định xăng RON 92 với giá bán 17.594 đồng/lít. Giữ ổn định xăng E5 với giá bán 17.322 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu tăng nhẹ gồm dầu diesel 0.05S tăng 290 đồng/lít, có giá bán mới là 14.047 đồng/lít; dầu hỏa tăng 347 đồng/lít có giá bán 12.600 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 496 đồng/kg có giá bán 11.623 đồng/kg.

Giá xăng, dầu mới được áp dụng từ 15h ngày hôm nay 19/1.