Giấy chủ quyền nhà đất: Còn tiếp tục thay đổi!

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) Phạm Khôi Nguyên về câu hỏi của phóng viên Báo giới xung...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/08/111802/6382