Năm 1983, gia đình tôi mua một thửa đất rồi làm nhà và ở ổn định từ đó đến nay (việc mua bán chỉ có giấy viết tay).

Vậy gia đình tôi có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hay không? Nếu được thì cần thực hiện những thủ tục gì?

Nguyễn Văn Quang (Hoằng Hóa, Thanh Hóa)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Theo Khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, gia đình ông đã sử dụng đất ổn định từ năm 1983, nếu được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, gia đình ông chỉ có "giấy viết tay" về việc mua bán đất, mà giấy này không thuộc các loại giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP để được cấp sổ đỏ. Vì vậy, ông cần đề nghị UBND cấp xã nơi có đất xác nhận thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của người dân trong khu dân cư đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của gia đình ông (theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP).

NTNN