Gieo mầm - (08/02)

Gốc
Bốn nhân vật trong loạt bài viết này chỉ là rất ít trong số những người nước ngoài mà chúng tôi đã gặp trong năm qua. Tấm lòng dành cho Việt Nam của họ thật đáng nể phục. Xin được gọi là những người gieo mầm.

Tin nóng

Tin mới