Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giết bạn cướp chiếc xe Win

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Biết Long có chiếc xe Win còn mới, Dũng nảy ý định giết bạn để cướp xe. Ngày 15/9, Dũng hẹn Long đi khai thác quặng ở hẻm núi thuộc bản Na Tỳ, xã Châu Thôn (huyện Quế Phong, Nghệ An), rồi dùng dao chém liên tiếp vào người Long, vùi xác bạn xuống hố đất đào sẵn rồi sạch tài sản của Long.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/9/75686.cand