Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giết hàng xóm để diệt “ma chài”

Tin lời thầy bói rằng Sương dùng "ma chài" hành hạ mình, Chài rủ cháu trai mang theo dùi đục sát hại Sương rồi khiêng xác vứt xuống suối.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/8/96902.cand