So với các dây chuyền hiện tại trong nước, dây chuyền này có ưu điểm là máy đánh lông cùng nằm trong hệ thống và đánh lông sạch, đều hơn, anh Giang - Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm an toàn Hương Giang nhận xét về dây chuyền giết mổ gia cầm (GMGC) của Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh mà công ty anh “tậu” được từ hội chợ công nghệ và thiết bị năm 2006.