GIL: Chốt quyền nhận cổ tức 12%, bằng tiền mặt

Gốc
(Vietstock) – CTCP SXKD & XNK Bình Thạnh (HOSE: GIL) sẽ chốt quyền nhận cổ tức của cổ đông vào 19/04 và chốt danh sách vào 21/04.

Cụ thể, công ty sẽ thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2010 với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt vào ngày 28/04. Đối với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Trường hợp chứng khoán chưa lưu ký, cổ động nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, tầng 04 tòa nhà Gilimex, 24C Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM từ ngày 28/04/2011.

Tin nóng

Tin mới