Cảnh sát Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ

Cảnh sát Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình LHQ

Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Bộ Quốc phòng trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trao quyết định cho sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Trao quyết định cho sỹ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Argentina cam kết thúc đẩy sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ

Argentina cam kết thúc đẩy sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ

Tích cực tuyên truyền Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tích cực tuyên truyền Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Hình ảnh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở địa bàn phái bộ Liên hợp quốc

Hình ảnh mới của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở địa bàn phái bộ Liên hợp quốc

Liên hợp quốc gia hạn phái bộ gìn giữ hòa bình tại Liban

Liên hợp quốc gia hạn phái bộ gìn giữ hòa bình tại Liban

8 năm Việt Nam tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

8 năm Việt Nam tham gia Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chính quy

Xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chính quy

Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình

Xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp cao

Xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp cao

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá cao

Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá cao

Thứ trưởng Quốc phòng: Công an sát cánh cùng Quân đội thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Thứ trưởng Quốc phòng: Công an sát cánh cùng Quân đội thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Công an nhân dân Việt Nam đã đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gìn giữ nền hòa bình quốc tế

Công an nhân dân Việt Nam đã đủ điều kiện, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gìn giữ nền hòa bình quốc tế

Sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế (bài cuối)

Sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế (bài cuối)

Chuyện về những sứ giả hòa bình (bài 1)

Chuyện về những sứ giả hòa bình (bài 1)