Gìn giữ nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Sán Dìu

Gốc
Từ ngày 23 đến 25.4, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL, UBND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tham dự là thành viên các Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu đến từ các xã trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
0:00 / 0:00
0:00

Phụ nữ Sán Dìu ở Thái Nguyên trong trang phục truyền thống. Ảnh: T.L

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống tốt đẹp như: làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian và một số sinh hoạt văn hóa dân gian khác.của dân tộc Sán Dìu đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc. Từ đó, hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống tộc người trong quá trình phát triển văn hóa, xã hội.

Đồng thời, tăng cường mối đoàn kết giữa các dân tộc, đặc biệt là thu hút lớp trẻ dân tộc San Dìu tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc, các nghề thủ công truyền thống; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với mô hình xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Ban tổ chức cho biết, thông qua việc xây dựng Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Sán Dìu tại huyện Phú Lương, các học viên sẽ được các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu trao đổi, truyền dạy một cách khoa học về các loại hình văn hóa dân gian, từng bước nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đề cao vai trò năng lực các nghệ nhân- chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc mình. Do vậy, việc xây dựng mô hình Câu lạc bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, động viên, khích lệ người dân, nhất là thế hệ trẻ dân tộc Sán Dìu tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa.

Từ đó, thực hiện đồng bộ giữa nghiên cứu, bảo tồn văn hóa nghệ thuật với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống. Thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép Kế hoạch phát triển văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đồng bào dân tộc Sán Dìu vào các chương trình, hoạt động của Câu lạc bộ.

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần thiết trong việc tập luyện và biểu diễn phục vụ xây dựng mô hình Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ tại huyện Phú Lương, để từ đó nhân rộng ra các địa phương khác cùng thực hiện. Thông qua việc luyện tập, giao lưu, biểu diễn, làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống là cách để trao truyền cho thế hệ trẻ, từ đó phát huy được vai trò chủ thể văn hóa trong công cuộc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người Sán Dìu, thúc đẩy phát triển du lịch.

QUỲNH VY

Nguồn Văn Hóa http://baovanhoa.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/39062/gin-giu-nghe-thuat-trinh-dien-dan-gian-dan-toc-san-diu