QĐND Online - Là đơn vj ba lần Anh hùng, Đoàn M13 (Binh chủng Đăc công) luôn chú trọng rèn luyện thể lực, luyện võ thuật nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm sức khỏe cho bộ đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ “đánh hiểm thắng lớn”. Chứng kiến những giây phút khởi động trước giờ huấn luyện và thực hành luyện tập chuyên ngành mới thấy hết những khó khăn, vất vả, cường độ lao động cao của bộ đội Đặc công.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Cấn Văn Thành, Chính ủy Đoàn M13 cho biết: vì cường độ lao động cao, huấn luyện tăng giờ, ngoài giờ, cả ban đêm, cho nên đơn vị luôn coi trọng khâu bảo đảm cả vật chất lẫn tinh thần. Gặp gỡ, động viên, làm công tác tư tưởng là khâu then chốt; tâm lý chuẩn bị tốt, quyết tâm cao chắc chắn sẽ có kết quả tốt trong huấn luyện, rèn luyện cũng như thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trên giao... Phóng sự ảnh: Minh Trường