Âm lịch hôm nay (6.6, tức 28.7 dương lịch): Những giờ xấu nên tránh tuyệt đối

Âm lịch hôm nay (6.6, tức 28.7 dương lịch): Những giờ xấu nên tránh tuyệt đối

Hôm nay, ngày 28.7.2017 dương lịch tức ngày 6 tháng 6 (đủ) năm 2017 âm lịch, là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Mùi...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (6.6, tức 28.7 dương lịch): Những giờ xấu nên tránh tuyệt đối

Âm lịch hôm nay (6.6, tức 28.7 dương lịch): Những giờ xấu nên tránh tuyệt đối

Hôm nay, ngày 28.7.2017 dương lịch tức ngày 6 tháng 6 (đủ) năm 2017 âm lịch, là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Mùi...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (1.6, tức 23.7 dương lịch): Hướng xuất hành tốt nhất

Âm lịch hôm nay (1.6, tức 23.7 dương lịch): Hướng xuất hành tốt nhất

Hôm nay, ngày 23.7.2017 dương lịch tức ngày 1 tháng 6 (đủ) năm 2017 âm lịch, là ngày Tân Hợi, tháng Đinh Mùi...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (29.6, tức 22.7 dương lịch): Nên xuất hàng giờ nào?

Âm lịch hôm nay (29.6, tức 22.7 dương lịch): Nên xuất hàng giờ nào?

Hôm nay, ngày 22.7.2017 dương lịch tức ngày 29 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Canh Tuất, tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (28.6, tức 21.7 dương lịch): Nên tránh những điều này

Âm lịch hôm nay (28.6, tức 21.7 dương lịch): Nên tránh những điều này

Hôm nay, ngày 21.7.2017 dương lịch tức ngày 28 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (28.6, tức 21.7 dương lịch): Nên tránh những điều này

Âm lịch hôm nay (28.6, tức 21.7 dương lịch): Nên tránh những điều này

Hôm nay, ngày 21.7.2017 dương lịch tức ngày 28 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (26.6, tức 19.7 dương lịch): Có nên động thổ không?

Âm lịch hôm nay (26.6, tức 19.7 dương lịch): Có nên động thổ không?

Hôm nay, ngày 19.7.2017 dương lịch tức ngày 26 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (25.6, tức 18.7 dương lịch): Những giờ hắc đạo nên tránh tuyệt đối

Âm lịch hôm nay (25.6, tức 18.7 dương lịch): Những giờ hắc đạo nên tránh tuyệt đối

Hôm nay, ngày 18.7.2017 dương lịch tức ngày 25 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Bính Ngọ tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (24.6, tức 17.7 dương lịch): Nên xuất hành giờ nào?

Âm lịch hôm nay (24.6, tức 17.7 dương lịch): Nên xuất hành giờ nào?

Hôm nay, ngày 17.7.2017 dương lịch tức ngày 24 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Ất Tỵ tháng Đinh Mùi năm Đinh...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (23.6, tức 16.7 dương lịch): Hôm nay giờ nào đẹp?

Âm lịch hôm nay (23.6, tức 16.7 dương lịch): Hôm nay giờ nào đẹp?

Hôm nay, ngày 16.7.2017 dương lịch tức ngày 23 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Giáp Thìn tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (23.6, tức 16.7 dương lịch): Hôm nay giờ nào đẹp?

Âm lịch hôm nay (23.6, tức 16.7 dương lịch): Hôm nay giờ nào đẹp?

Hôm nay, ngày 16.7.2017 dương lịch tức ngày 23 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Giáp Thìn tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (23.6, tức 16.7 dương lịch): Hôm nay giờ nào đẹp?

Âm lịch hôm nay (23.6, tức 16.7 dương lịch): Hôm nay giờ nào đẹp?

Hôm nay, ngày 16.7.2017 dương lịch tức ngày 23 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Giáp Thìn tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (21.6, tức 14.7 dương lịch): Giờ hoàng đạo ngày hôm nay?

Âm lịch hôm nay (21.6, tức 14.7 dương lịch): Giờ hoàng đạo ngày hôm nay?

Hôm nay, ngày 14.7.2017 dương lịch tức ngày 21 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Nhâm Dần tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (20.6, tức 13.7 dương lịch): Kiêng kị điều gì?

Âm lịch hôm nay (20.6, tức 13.7 dương lịch): Kiêng kị điều gì?

Hôm nay, ngày 13.7.2017 dương lịch tức ngày 20 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Tân Sửu tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (19.6, tức 12.7 dương lịch): Nên xuất hành hướng nào?

Âm lịch hôm nay (19.6, tức 12.7 dương lịch): Nên xuất hành hướng nào?

Hôm nay, ngày 12.7.2017 dương lịch tức ngày 19 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Canh Tý tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (18.6, tức 11.7 dương lịch): Các giờ hoàng đạo hôm nay

Âm lịch hôm nay (18.6, tức 11.7 dương lịch): Các giờ hoàng đạo hôm nay

Hôm nay, ngày 11.7.2017 dương lịch tức ngày 18 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Kỷ Hợi tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (17.6, tức 10.7 dương lịch): Sao tốt, sao xấu ngày hôm nay?

Âm lịch hôm nay (17.6, tức 10.7 dương lịch): Sao tốt, sao xấu ngày hôm nay?

Hôm nay, ngày 10.7.2017 dương lịch tức ngày 17 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Mậu Tuất tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (15.6, tức 8.7 dương lịch): Nhiều việc nên làm trong ngày này

Âm lịch hôm nay (15.6, tức 8.7 dương lịch): Nhiều việc nên làm trong ngày này

Hôm nay, ngày 8.7.2017 dương lịch tức ngày 15 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Bính Thân tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (14.6, tức 7.7 dương lịch): Giờ đẹp giờ xấu ?

Âm lịch hôm nay (14.6, tức 7.7 dương lịch): Giờ đẹp giờ xấu ?

Hôm nay, ngày 7.7.2017 dương lịch tức ngày 14 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Đinh Dậu tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (11.6, tức 4.7 dương lịch): Cần chú ý những điều gì ?

Âm lịch hôm nay (11.6, tức 4.7 dương lịch): Cần chú ý những điều gì ?

Hôm nay, ngày 4.7.2017 dương lịch tức ngày 11 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Nhâm Thìn tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (2.7): Nên tránh điều gì?

Âm lịch hôm nay (2.7): Nên tránh điều gì?

Hôm nay, ngày 2.7.2017 dương lịch tức ngày 9 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Canh Dần tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (Dương lịch 1.7): Giờ tốt giờ xấu trong ngày?

Âm lịch hôm nay (Dương lịch 1.7): Giờ tốt giờ xấu trong ngày?

Hôm nay, ngày 1.7.2017 dương lịch tức ngày 8 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Ký Sửu tháng Đinh Mùi năm Đinh...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (Dương lịch 1.7): Giờ tốt giờ xấu trong ngày?

Âm lịch hôm nay (Dương lịch 1.7): Giờ tốt giờ xấu trong ngày?

Hôm nay, ngày 1.7.2017 dương lịch tức ngày 8 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Ký Sửu tháng Đinh Mùi năm Đinh...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (30.6): Kiêng kị điều gì?

Âm lịch hôm nay (30.6): Kiêng kị điều gì?

Hôm nay, ngày 30.6.2017 dương lịch tức ngày 7 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Mậu Tý tháng Đinh Mùi năm Đinh...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (27.6): Hôm nay giờ nào đẹp?

Âm lịch hôm nay (27.6): Hôm nay giờ nào đẹp?

Hôm nay, ngày 27.6.2017 dương lịch tức ngày 4 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Ất Dậu tháng Đinh Mùi năm Đinh...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (24.6): Giờ tốt và giờ xấu vào khi nào?

Âm lịch hôm nay (24.6): Giờ tốt và giờ xấu vào khi nào?

Hôm nay, ngày 24.6.2017 dương lịch tức ngày 1 tháng 6 năm 2017 âm lịch, là ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Mùi năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (23.6): Khung giờ hoàng đạo vào khi nào?

Âm lịch hôm nay (23.6): Khung giờ hoàng đạo vào khi nào?

Hôm nay, ngày 23.6.2017 dương lịch tức ngày 29 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Tân Tỵ tháng Bính Ngọ năm...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (19.6): Những việc không nên làm?

Âm lịch hôm nay (19.6): Những việc không nên làm?

Hôm nay, ngày 19.6.2017 dương lịch tức ngày mồng 25 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Đinh Sửu tháng Bính Ngọ...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (15.6): Những việc không nên làm?

Âm lịch hôm nay (15.6): Những việc không nên làm?

Hôm nay, ngày 15.6.2017 dương lịch tức ngày mồng 21 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Quý Dậu tháng Bính Ngọ...

47 liên quan

Âm lịch hôm nay (11.6): Xem giờ tốt và giờ xấu ?

Âm lịch hôm nay (11.6): Xem giờ tốt và giờ xấu ?

Hôm nay, ngày 11.6.2017 dương lịch tức ngày mồng 17 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Kỷ Tỵ tháng Bính Ngọ năm...

47 liên quan

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 8.6.2017 dương lịch

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 8.6.2017 dương lịch

Hôm nay, ngày 8.6.2017 dương lịch tức ngày mồng 14 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Bính Dần tháng Bính Ngọ...

47 liên quan

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 5.6.2017 dương lịch

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 5.6.2017 dương lịch

Hôm nay, ngày 5.6.2017 dương lịch tức ngày mồng 11 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Quý Hợi tháng Bính Ngọ...

47 liên quan

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 3.6.2017 dương lịch

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 3.6.2017 dương lịch

Hôm nay, ngày 3.6.2017 dương lịch tức ngày mồng 9 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Tân Dậu tháng Bính Ngọ năm...

47 liên quan

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 3.6.2017 dương lịch

Ngày âm lịch hôm nay: ngày 3.6.2017 dương lịch

Hôm nay, ngày 3.6.2017 dương lịch tức ngày mồng 9 tháng 5 năm 2017 âm lịch, là ngày Tân Dậu tháng Bính Ngọ năm...

47 liên quan