(HHT_Online) Chỉ cần làm một phép tính đơn giản, có thể thấy được một con số khổng lồ điện năng đã được chúng ta tiết kiệm chỉ với một giờ cắt điện đêm 28/3 vừa rồi!