Giờ Trái đất

Gốc
"Giờ trái đất" là chiến dịch diễn ra trên phạm vi toàn cầu với mục đích tiết kiệm điện, giảm bớt lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

Tin nóng

Tin mới