Giới thiệu bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sau kiện toàn

Gốc
Danh sách 28 thành viên Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam sau khi được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

(Nguồn: Thông tin Chính Phủ)

Nguồn VTC News https://vtc.vn/video-gioi-thieu-bo-may-chinh-phu-nhiem-ky-2016-2021-sau-kien-toan-ar605632.html