TP - Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bầu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).

Gioi thieu Chu tich HDND Thanh pho Ha Noi ung cu DBQH - Anh 1

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo, toàn diện để tổ chức thực hiện tốt đợt bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trước đó, theo dự kiến về số lượng, cơ cấu thành phần, lãnh đạo chủ chốt thành phố Hà Nội được phân bổ số lượng một người, do Thường trực Thành ủy phân công. Ngoài ra Hà Nội cũng được phân bổ hai đại biểu Quốc hội chuyên trách trong khóa XIV.