Giới thiệu gần 500 bức ảnh tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Gốc
QĐND Online – Gần 500 bức ảnh tư liệu trong đó giới thiệu khá đầy đủ về thân thế, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường biên soạn, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành hành, đã được giới thiệu tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 17-11. Cuốn sách “Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp” tập hợp các bức ảnh của những nghệ sĩ: Trần Hồng, Võ An Ninh, Lâm Tấn Tài, Trọng Thanh, Đinh Quang Thành…và tư liệu của TTXVN, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, tư liệu của gia đình Đại tướng.

Cuốn sách gồm 8 phần: phần 1 giới thiệu khái quát về quê hương, gia đình, tuổi trẻ và ngày tham gia cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; phần 2: là thời kỳ từ tiền khởi nghĩa, tổng khởi nghĩa đến thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; phần 3 từ giai đoạn kháng chiến toàn quốc đến chiến thắng Điện Biên Phủ; phần 4: cuộc kháng chiến chống Mỹ và Đại thắng mùa xuân 1975; phần 5: thời kỳ sau Đại thắng mùa xuân 1975; phần 6: tâm huyết của Đại tướng với khoa học và kỹ thuật; phần 7: Một tấm gương; phần 8: Cuộc sống đời thường của Đại tướng.

Nói về nét độc đáo của cuốn sách, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường cho biết: “Trong cuốn sách này có những tư liệu quý giá, đó là bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị tù đầy; bản sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp; bản bút tích của Đại tướng sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng…Để hoàn thành cuốn sách này, tôi phải mất gần 10 năm sưu tập, chọn lọc từ hơn 1000 bức ảnh, tư liệu. Có những giai đoạn rất khó tìm được những hình ảnh về Đại tướng, đó là thời kỳ trước năm 1945 trở về trước nên trong cuốn sách này tôi rất tiếc còn thiếu nhiều hình ảnh về Đại tướng ”.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do phóng viên chụp lại từ cuốn sách:

Do hoạt động trong phong trào bãi khóa của học sinh Huế và tham gia viết báo "Tiếng dân" tuyên truyền chủ nghĩa Mác, Đại tướng Võ Nguyên Giáp bị thực dân Pháp bắt giam, kết án 2 năm tù giam tại nhà lao Thừa phủ, Huế năm 1930

B ản sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký phong quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Tư lệnh Trưởng Đồng Sỹ Nguyên và Chính ủy Đặng Tính đến thăm bộ đội Trường Sơn

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh Trưởng Đồng Sỹ Nguyên, Chính ủy Đặng Tính thăm đường 20, nơi các chiến sĩ Tiểu đoàn 33 công binh anh hùng ngày đêm bám trụ (tháng 3-1973)

Đại tướng và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Binh trạm 30 tại trọng điểm Lùm Bùm, đường 128, Tây Trường Sơn (tháng 3-1973)

Tư lệnh Việt Nam giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu tiên ở Hà Nội (ngày 26-8-1945) sau khi giành được chính quyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Lê Đức Thọ đọc "Nhân dân Nhật báo Trung Quốc"

Bìa cuốn sách "Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp"

Tin, ảnh: Khánh Huyền

Tin nóng

Tin mới