Giới thiệu Không gian thơ mùa Đông - giải thưởng Lá trầu

Gốc
NDĐT – Hai tập thơ mới được Ban thẩm định giải thưởng Lá trầu - quỹ Lời vàng Eva chọn giới thiệu trong Không gian thơ mùa Đông 2007 là “Bay lặng im” của Trang Thanh  và “Căn phòng, và bóng tối” của Lê Mỹ Ý. Buổi giới thiệu thơ sẽ được tiến hành tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vào sáng thứ bảy 19-1.

Tin nóng

Tin mới