Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Bí thư T.Ư Đoàn

Gốc
TP - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 16, khóa X khai mạc hôm nay tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị sơ kết Kết luận của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về “Một số giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tại khu vực đặc thù, giai đoạn 2014 - 2017”; cho ý kiến về dự thảo “Đề cương chi tiết Báo cáo của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”.

Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ tiến hành công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự để trình Hội nghị Ban Chấp hành sẽ diễn ra ngày 9/9 ngay sau Hội nghị Ban Thường vụ. Được biết, đây là lần bổ sung 2 nhân sự cho Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa X. Ban Bí thư T.Ư Đoàn hiện có 5 đồng chí gồm: Lê Quốc Phong, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Long Hải, Nguyễn Anh Tuấn.

Tin nóng

Tin mới