Giới thiệu, quảng bá Hoàng thành Thăng Long

Gốc
Trung tâm Bảo tồn khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội đã có buổi gặp mặt 24 Đại sứ và Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, nhằm giới thiệu về di sản Hoàng thành Thăng Long.

Tin nóng

Tin mới