Giới thiệu trên 400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Gốc
Đó là kết quả mà các cấp bộ Đoàn huyện Nhơn Trạch thực hiện từ đầu năm đến nay. Kết quả đã có 162 đoàn viên ưu tú được kết nạp, nâng tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn hiện nay là 611 đồng chí.

Bên cạnh công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện còn tổ chức nhiều hoạt động tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, các cơ sở Đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phong trào đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức sinh hoạt theo chủ đề Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng; giới thiệu cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy Đảng...

Nguyễn Tuyết

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/gioi-thieu-tren-400-doan-vien-uu-tu-cho-dang-xem-xet-ket-na p-2974760/