Tỉnh đoàn Đồng Nai vừa khởi động Năm thanh niên tình nguyện 2014, thu hút đông đảo thanh niên tình nguyện tham gia.

Theo kế hoạch, trong năm 2014 tổ chức Đoàn sẽ khai thác hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ thanh niên vay để phát triển kinh tế; phối hợp tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho khoảng 30.000 lượt bạn trẻ.

Tuyết Trang