Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức vừa kết thúc chuyến làm việc và dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia Hội thảo xúc tiến đầu tư vào kết cấu hạ tầng Việt Nam tại Hàn Quốc. Chi tiết...