ND - Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đang tới gần, tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp. Các địa phương tích cực triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên ở mỗi xóm, thôn, khu phố.