KTĐT - Đây là chủ đề Ngày đất ngập nước Thế giới năm 2010. Lễ mít tinh được Tổng cục Môi trường, Quỹ Bảo vệ Môi trường phối hợp tổ chức vào cuối tuấn qua tại Hà Nội.

Bà Lê Thanh Bình, Quyền Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học cho biết: Chủ đề năm nay tập trung vào 3 vấn đề chính là Đất ngập nước, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu với khẩu hiệu "Hãy giữ gìn các vùng đất ngập nước" để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm phản ánh tình trạng khẩn cấp về sự cần thiết phải có những giải pháp đối với những hậu quả thảm khốc mà biến đổi khí hậu có thể gây ra một cách nhanh chóng nhất. Ông Bùi Cách Tuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh: "Các vùng đất ngập nước phục vụ sức khỏe và sự thịnh vượng của con người, nhưng đất ngập nước cũng thể hiện ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường và biến đổi khí hậu nếu không được quản lý tốt. Công tác quản lý yếu kém có thể sẽ phải trả giá rất cao". Hiện Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đang hỗ trợ cho việc quản lý, bảo tồn hệ thống hồ tại thành phố Hà Nội. N.C