Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 6/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Đoàn 969 đã tiến hành Tổng kết Nghị quyết 122-NQ/QUTW ngày 8/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về 'Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới'.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 122, với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của các cơ quan, đơn vị Đoàn 969 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 122-NQ/QUTW ngày 8/3/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Hệ thống thiết bị y tế, kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan của Công trình Lăng và các công trình có liên quan được đầu tư, củng cố, tôn tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác bảo đảm an ninh được tăng cường; công tác đón tiếp, tuyên truyền được đổi mới, phong phú, đa dạng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Cơ quan, đơn vị Đoàn 969 đã xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về nhiệm vụ chính trị đặc biệt, phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Khu Di tích K9 trong giai đoạn mới.

Hội nghị đã xác định mục tiêu phương hướng thời gian tiếp theo:

Phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo”, phấn đấu vươn lên làm chủ vững chắc từng bước, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Khu Di tích K9 trong giai đoạn mới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch vững mạnh, tiêu biểu trong Đảng bộ Quân đội.

Tiếp tục nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng đơn vị đạt trình độ hiện đại cả về tổ chức, biên chế, trang bị kỹ thuật; làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi tình huống; phát huy tốt ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng, Khu Di tích K9 trong giai đoạn mới…

LÊ MẬU LÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/giu-gin-lau-dai-bao-ve-tuyet-doi-an-toan-thi-hai-chu-tich-ho-chi-minh-va-phat-huy-y-nghia-chinh-tri-van-hoa-cua-cong-trinh-lang-704168/