Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giữ gìn nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Được Đảng, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ, cho nên đồng bào các dân tộc Tây Nguyên vượt qua đói nghèo, nhiều buôn làng có "của ăn, của để". Nghe các già kể chuyện buôn làng, kể chuyện làm ăn và giữ gìn bản sắc văn hóa, ai cũng thấy ấm lòng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130730&sub=134&top=43