Ngày 26-10, tại tỉnh Hòa Bình, Báo Hòa Bình đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh miền núi - trung du phía bắc lần thứ XV năm 2013 với chủ đề "Tuyên truyền về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên báo Đảng địa phương".

Ngày 26-10, tại tỉnh Hòa Bình, Báo Hòa Bình đăng cai tổ chức Hội thảo báo Đảng các tỉnh miền núi - trung du phía bắc lần thứ XV năm 2013 với chủ đề "Tuyên truyền về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên báo Đảng địa phương".

Tham gia hội thảo, có 16 báo Đảng địa phương các tỉnh phía bắc. Tại hội thảo, các báo đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung từng được triển khai, thực hiện trên báo Đảng như những kinh nghiệm hay của báo Đảng địa phương về tuyên truyền giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII); xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa đa dạng và không ngừng tăng lên của các tầng lớp nhân dân; vai trò phản biện của báo chí trong đấu tranh chống các khuynh hướng làm mai một bản sắc văn hóa các dân tộc... Thông qua hội thảo, công tác tuyên truyền, các cơ quan báo Đảng địa phương đã chuyển tải đến bạn đọc trong nước và quốc tế những tinh hoa văn hóa của các dân tộc, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực trung du, miền núi phía bắc... Bên cạnh đó, tại hội thảo, Ban Tổ chức cũng trao giải cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài "Chăm sóc người có công đăng tải trên báo Đảng địa phương năm 2013".

PV