Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt” : Chiến lược quốc gia về văn hóa

Gốc

Hanoinet - Nhiều người còn nhớ năm 1965, khi Chính phủ Hoa Kỳ lúc bấy giờ liên tiếp đổ quân viễn chinh vào miền Nam và tăng cường ném bom, bắn phá miền Bắc, thì ở Hà Nội có một cuộc hội nghị đặc biệt của các nhà văn hóa Việt Nam do Thủ tướng Phạm Văn Đồng khởi xướng và chủ trì bàn về: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=25303