Giữ màu xanh những cánh rừng Kỳ Sơn

Gốc
(Baonghean) - Đứng chân trên địa bàn một huyện rẻo cao miền cực Tây của Nghệ An, hoạt động trong điều kiện khó khăn, nhưng nhiều năm qua Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Kỳ Sơn đã thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng.

Năm 2016, BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn thường xuyên tuần tra, kiểm soát toàn bộ diện tích đơn vị quản lý tập trung vào các điểm nóng có nguy cơ xảy ra khai thác trái phép. Phát hiện, lập biên bản thu giữ 10,2 m3 gỗ vàng tâm và dổi tại xã Na Ngoi. Trên tuyến đường tuần tra biên giới mốc L10 –L11 phát hiện lập biên bản thu giữ 5,464 m3 sa mu bàn giao vận chuyển về Hạt Kiểm lâm, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Giữ màu xanh những cánh rừng Kỳ Sơn - Ảnh 1

Kiểm lâm phối hợp bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ rừng.

Từ đầu năm 2016, để hạn chế cháy rừng xảy ra trên địa bàn, đơn vị tiến hành xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định, được Chi cục Kiểm lâm thẩm định, Sở NN&PTNT phê duyệt làm cơ sở cho đơn vị triển khai thực hiện. Triển khai công tác tập huấn PCCCR và sản xuất nương rẫy an toàn cho 20/20 xã trên địa bàn huyện với số lượng người tham gia trên 1.400 người. Tính đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã hoàn tất công tác tập huấn PCCCR trên toàn huyện.

Ông Cao Văn Quỳnh - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn cho biết: Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng Ban quản lý đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Năm 2016, BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn đã triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, họp dân được 197 bản/20 xã trên địa bàn, số lượng người dân tham gia trên 20.630 lượt người.

Công tác lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a diện tích giao: 16.064,41 ha. Công tác lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng thực hiện chính sách chi trả DVMTR diện tích 52.962,8 ha.

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, đề nghị Sở NN&PTNT sớm triển khai công tác rà soát điều chỉnh quy hoạch lại 3 loại rừng và vùng nương rẫy luân canh cố định trên địa bàn huyện một cách cụ thể và hợp lý hơn.

Văn Trường

Tin nóng

Tin mới