Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Giữ người hay giữ việc?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Xuất phát từ điểm này, có hai thứ quan trọng mà nhà tuyển dụng mong đợi nhất ở nhân sự trẻ là kiến thức nền tương đối vững và một cam kết.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=72105