Giữ tăng trưởng kinh tế 7,5% trong năm 2008

Gốc
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết mục tiêu hàng đầu của Chính phủ là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô duy trì sự tăng trưởng cao của nền kinh tế, cố gắng ở mức 7,5% trong năm 2008 - bằng với mức tăng trưởng bình quân của đất nước trong 5 năm gần đây.

Tin nóng

Tin mới